Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh/Irish Debating

in Departments, News
Maith sibh a Sarah, a Chiara agus a Shadhbh as an sárobair a rinne sibh aréir ag Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh (eagraithe ag Gael Linn)! Is é an rún a bhí á phlé  ná ‘Tá Drochthionchar ag na Meáin Shóisialta ar an tSochaí’ agus bhí ár bhfoireann i bhfábhar an rúin. Chuir ár gcainteoirí an-chuid oibre isteach agus bhí argóintí láidre acu le Gaeilge chruinn agus ardfhograíocht in úsáid acu. Bhí iomaíocht dhian idir na foirne agus cé nár éirigh linn an babhta seo, táimid go léir an-bhródúil as an bhfoireann go léir.
Well done, Sarah, Ciara and Sadhbh for the amazing work that you did last night at Comórtas Díospóireachta an Phiarsaigh (organised by Gael Linn). The motion that was discussed was ‘Social Media has a Negative Impact on Society’ and our team were in favour of this motion. Our speakers put in a huge amount of work, and they made strong arguments in accurate Irish with top class phonetics. There was intense competition between the teams and even though we didn’t make it through this round, we are all so proud of the whole team.
An Fhoireann/The Team: Sarah Cooney, Ciara Duffy, Sadhbh O’Higgins, Emily McHale, Riya Khakhar, Olivia Monahan agus Ms Phelan.
More news
Search news

Topics

News Archive