An Crann Éagsúlachta. (Our Diversi-tree)

Rinne ranganna Ms Ní Éilí an crann éagsúlachta i rith an seachtain cairdeas. Chuir gach dalta a lorg láimhe ar an gcrann. Scríobh siad faoina gcuid difríochtaí ar na lorg láimhe chun taispeáint go bhfuil a gcuid éagsúlachtaí tábhachtach dúinn sa phobal scoile. Tar go dtí seomra Ms Ní Éilí chun ár gcrann álainn a fheiceáil!