Tionscnaimh Idirbhliana

Comhghairdeas le rang Ms O Toole san Idirbhliain a rinne fior iarracht ar a dtionscnaimh. Bhi topaici an-suimiuil agus ta suil againn gur bhain gach duine taitneamh as an taithi.